GOVEJI GOLAŽ

SEGEDIN

KRVAVICA ALI PEČENICA, KISLO ZELJE, PRAŽEN KROMPIR

SIROVI ŠTRUKLJI

OSTALE JEDI PO NAROČILU