GOVEJI GOLAŽ

SEGEDIN

KRVAVICA ALI PEČENICA, KISLO ZELJE,, PRAŽEN KROMPIR

OSTALE JEDI PO NAROČILU