GOVEJI GOLAŽ, POLENTA

SEGEDIN

PEČENICA ALI KRVAVICA, KISLO ZELJE, PRAŽEN KROMPIR

OSTALE JEDI PO NAROČILU